top of page

CYSYLLTU

E-BOST

info@serasongs.com

Cysylltwch am gerddoriaeth, ysgrifennu, prosiectau celfyddydol/creadigol ac unrhyw beth tebyg. Os ydych chi eisiau cysylltu am unrhywbeth dwi wedi trafod yn y blog, plis gwnewch. Ychwanegwch ddisgrifiad byr yn y llinell bwnc. A hefyd...byddwch yn garedig.

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

@serasongs

Rwy'n defnyddio Facebook ac Instagram yn bennaf felly gallwch gysylltu yno os dymunwch. Cliciwch ar yr eiconau ar y dde neu dewch o hyd i mi gan ddefnyddio fy handlen.

CERDDORIAETH

Gellir prynu'r rhan fwyaf o fy ngherddoriaeth ar CD o Bandcamp. Fel arall, ffrwdiwch ar Spotify neu wasanaeth tebyg

TANYSGRIFWCH I FY CYLCHLYTHYR

O bryd i'w gilydd efallai y byddaf yn cysylltu â chi i ddweud wrthych am gerddoriaeth neu brosiectau newydd. Os hoffech i hynny ddigwydd, rhowch eich e-bost yn y blwch. Ni fydd yn cael ei rannu ag unrhyw un arall na sbamwyr annifyr. Gaddo!

Thank you for subscribing!

bottom of page