top of page

AM SARAH ZYBORSKA

Dwi wedi bod yn rhyddhau cerddoriaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg ers bron i 20 mlynedd. Mae'r rhain wedi bod ar labeli bach neu hunan-rhyddhau, bob tro yn pwyso tuag at naill ai gwerin, pop neu Americana neu ychydig o bob un. A rhwng ac ochr yn ochr â’r byd dwys hwnnw o’r canwr-gyfansoddwr unigol, y pwysau ariannol a meddyliol, y llawenydd a’r anturiaethau anferthol, rydw i wedi gweithio a trio sawl egin o fywyd fel cerddor i ennill bywoliaeth yn gwneud pethau rwy'n caru: Celfyddydau cymunedol, gwaith gŵyl, colofnau papur newydd, ysgolion, gweithdai, digwyddiadau a rhedeg labeli, prosiectau a chynlluniau yr oeddwn yn gobeithio y gallent newid y byd ychydig. Ymchwilydd teledu, gwneuthurwr ffilmiau byr, cyfieithydd. Rwyf hefyd wedi gwneud coffi, plygu dillad a ffrio sglodion ac es yn artist llawrydd yn 2012. Gigs a theithiau, Chwe albwm unigol, sawl EP a chwpl o cydweithrediadau yn ddiweddarach a dyma fi. Mam, merch yn dechnegol yn ei chanol oed, yn pendroni beth sydd nesaf. Ar y wefan hon fy nod yw rhannu fy nghreadigrwydd ym mha bynnag ffurf a ddaw. Rwy'n gobeithio y gallaf gysylltu ag eraill mewn ffordd gadarnhaol, dechrau a chyfrannu at sgyrsiau ystyrlon a gadael fynd ychydig. Neu lawer.

DSC04272.jpg
bottom of page